Lịch Sử Hình Thành và Hoạt Động

  Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam (The Vietnam Restoration Party) thành lập ngày 23 tháng 12, 1978 tại Los Angeles, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ. Sự ra đời của Tổ Chức tuân theo đúng qui luật “muốn tiến hành đấu tranh chính trị phải có đảng chính trị” và là kết quả của những suy tư, trao đổi trong một thời gian dài của mười một thành viên sáng lập, người khởi xướng và là Chủ tịch Sáng lập là Ông Trần Văn Sơn, cựu Dân Biểu.

Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam theo đuổi mục tiêu giải phóng đất nước khỏi sự khống chế của chủ nghĩa Cộng Sản bằng mọi phương tiện khả dụng và chủ trương tiến hành công cuộc phục hưng đất nước trên căn bản xây dựng dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên song hành với nỗ lực phục hưng Văn Hóa Dân Tộc để chung sống hài hòa trong cộng đồng thế giới.

 

Địa bàn hoạt động của Tổ Chức trải rộng trên toàn thế giới và trong nội địa Việt Nam. Tùy bối cảnh đấu tranh và điều kiện an ninh Tổ Chức có thể hoạt động công khai hay không công khai. Đại Hội toàn Tổ Chức được thực hiện mỗi hai năm để xét duyệt công tác trong thời gian qua, bàn định sách lược trong thời gian tới và bầu thành phần nhân sự lãnh đạo mới trong Hội Đồng Lãnh Đạo Trung Ương và Hội Đồng Kiểm Vấn. Nguyên tắc sinh hoạt căn bản của Tổ Chức là dân chủ và kỷ luật. Thành viên của Tổ Chức thuộc mọi thành phần xã hội, không phân biệt quá khứ chính trị miễn chấp nhận mục tiêu và kỷ luật của Tổ Chức.

Trong giai đoạn sinh hoạt không công khai (từ ngày thành lập năm 1978 đến năm 1991) các hoạt động của Tổ Chức tại hải ngoại được thực hiện qua đoàn thể ngoại vi là Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện Chí Việt Nam, thành lập năm 1979.

Trong thời gian này, Tổ Chức đã phối hợp hoạt động với nhiều tổ chức và đoàn thể đấu tranh tại hải ngoại, tiêu biểu như:

 • Tháng 6/81, cùng với Tổ Chức Người Việt Tự Do (Nhật Bản) và Lực Lượng Quân Dân Việt Nam Hải Ngoại tiến hành kế hoạch lập Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam.
 • Tháng 3/83, kết hợp với Lực Lượng Người Việt Quốc Gia.
 • Tháng 4/85, phối hợp với Liên Minh Dân Chủ Việt Nam và Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Lào tiến đến việc thành lập Liên Minh Việt-Lào.
 • Tháng 11/88, phối hợp với Việt Nam Dân Xã Đảng trong công tác hình thành Hội Đồng Việt Nam Tự Do.
 • Tháng 9/89, kết hợp với một số đoàn thể và tổ chức chính trị thành lập Ủy Ban Phối Hợp Các Đoàn Thể Tranh Đấu Cho Việt Nam Tự Do, tiền thân của Mặt Trận Dân Tộc Dân Chủ.
 • Tháng 3/91, để đáp ứng với những biến chuyển căn bản trong tình hình chính trị thế giới do sự sụp đổ hàng loạt các chế độ CS ở Đông Âu và Liên bang Xô viết cũ, Tổ Chức quyết định công khai hóa hoạt động và phát động Phong Trào Tranh Đấu Đòi Bầu Cử Tự Do Cho Việt Nam.

 

Để đẩy mạnh phong trào này, Tổ Chức đã dồn nỗ lực vào ba lãnh vực:

 

 • Khơi động phong trào đòi dân chủ trong nước – trong quảng đại quần chúng cũng như trong tầng lớp cán bộ, đảng viên CS thức tỉnh,
 • Vận động ngoại giao tạo áp lực lên đảng CSVN,
 • Khai dụng phương tiện truyền thông đại chúng để hỗ trợ hai mũi tiến công trên.

Khơi động phong trào đòi dân chủ trong nước:

 • Đầu tháng 12 năm 91, tung truyền đơn tại nhiều địa điểm ở Sài Gòn kêu gọi dân chúng tham gia chiến dịch xuống đường đòi dân chủ do Phong Trào Dân Chủ Đa Nguyên khởi xướng.
 • Vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1992, rải truyền đơn trước nhà thờ Đức Bà đòi tự do tín ngưỡng
 • 30 tháng 4 năm 1992, phối hợp với hai đoàn thể bạn, Liên Minh Hùng Gia Đại Việt và Đảng Xã Hội Dân Chủ Việt Nam, tung truyền đơn tại 30 địa điểm trên toàn quốc nêu rõ những thảm trạng của đất nước do đảng CS gây ra.
 • Nhân ngày bầu cử tự do tại Cao Miên, 23 tháng 5, 93, cũng cùng với hai đoàn thể trên, rải truyền đơn tại nhiều địa điểm ở 8 thành phố quan trọng từ Bắc chí Nam kêu gọi dân chúng “mặc áo trắng ra đường” để đòi dân chủ cho Việt Nam.
 • Rạng sáng ngày 2/9/94, ngày Quốc Khánh của CSVN, rải truyền đơn ở nhiều địa điểm tại Hà Nội tố cáo sự thối nát của chế độ và kêu gọi dân chúng tiếp tay chiến dịch “Đánh tham nhũng” của đài phát thanh Diễn Đàn Dân Chủ.
 • Tháng 4/94, phổ biến ngầm 500 tập san Điểm Hẹn, thực hiện và in tại nội địa, để trình bày lập trường, quan điểm đấu tranh của Tổ Chức với đồng bào, đặc biệt là giới trí thức, thanh niên, sinh viên trong nước.

Vận động ngoại giao:

Nhân thượng đỉnh đầu tiên giữa tổng thống Hoa Kỳ George Bush và Tổng bí thư đảng Cộng Sản Liên Xô Mikhail Gorbachev tháng 6/90, Tổ Chức phát động chiến dịch “Góp Gió Thành Bão” quyên góp gần 50 nghìn mỹ kim đăng tải một Thư Ngỏ trên nhật báo The Washington Post, kêu gọi hai cường quốc Nga, Mỹ ủng hộ công cuộc đấu tranh đòi dân chủ và nhân quyền cho nhân dân Việt Nam. Một cuộc biểu tình qui tụ nhiều ngàn người Việt từ khắp Bắc Mỹ về trước tòa Bạch Ốc diễn ra cùng ngày. Nỗ lực này đã gây tiếng vang lớn trên thế giới.

 • Tháng 8/92, một phái đoàn Tổ Chức đến Warsaw vận động Quốc Hội Ba Lan lên tiếng về nhân quyền Việt Nam. Kết quả: 142 dân biểu Ba Lan ký tên yêu cầu chính quyền CSVN phóng thích các tù nhân chính trị đang bị giam giữ.
 • Tháng 4 năm 1993, phối hợp với “Hiệp Hội Nga vì Dân Chủ và Nhân Quyền” tổ chức Hội Nghị Nhân Quyền Việt Nam tại Mạc Tư Khoa. Mặc dù Sứ Quán CSVN tại Nga tìm mọi cách ngăn chận và phá hoại, Hội Nghị diễn ra tốt đẹp và gây một tiếng vang lớn trong dư luận Nga.
 • Tháng 4 năm 94, vận động thành công Ngọai Trưởng Cộng Hòa Tiệp chính thức đặt vấn đề CSVN vi phạm nhân quyền và đòi hỏi phóng thích các tù nhân chính trị trong chuyến viếng thăm VN của Ông. Tiếp tục nỗ lực này, tháng 8 năm 94, một phái đoàn Tổ Chức đã đến Cộng Hòa Tiệp để vận động dân chúng Tiệp yểm trợ công cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam. Phái đoàn đã gặp gỡ nhiều giới chức cao cấp của chính phủ Tiệp, như Tổng Trưởng Nội Vụ, Thứ Trưởng Ngoại Giao, Cố Vấn An Ninh của Tổng Thống, và các hoạt động đã được giới truyền thông Tiệp loan tải rộng rãi.
 • Nhân dịp thực hiện Hội Nghị Praha 95 về “Kinh nghiệm Dân Chủ Hóa Đông Âu” tại thủ đô nước Cộng Hoà Tiệp vào đầu tháng 9 năm 1996 , một phái đoàn gồm đại diện người Việt trên toàn thế giới đã yết kiến Tổng Thống Vaclav Havel để yêu cầu lên tiếng can thiệp cho các tù nhân chính trị tại Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia đã chính thức tiếp kiến đại diện người Việt tranh đấu đòi tự do dân chủ cho Việt Nam.
 • Tổ Chức cũng đã có một quá trình liên kết hoạt động mật thiết với các lực lượng đấu tranh đòi dân chủ của các dân tộc bạn như Lào, Miên, Trung Hoa. Đặc biệt, Tổ Chức đã thực hiện nhiều công tác phối hợp với các tổ chức Tự Do Cuba như Alpha 66 và Cuba American Foundation.

Khai dụng vũ khí truyền thông:

 • Tháng 8 năm 90, Tổ Chức phát động chiến dịch “Tiếng Gọi Tự Do” ủng hộ dự luật lập Đài Phát Thanh Á Châu Tự Do của Dân Biểu Hoa Kỳ Helen Bentley. Với nhiều buổi hội thảo yểm trợ, nhiều bữa cơm gây quỹ ủng hộ, và gần 100.000 lá thư vận động gửi đến chính giới Hoa Kỳ, chiến dịch “Tiếng Gọi Tự Do” đã được cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ tích cực tham gia, thành hình nhiều Ủy Ban Vận Động lập Đài Á Châu Tự Do. Kết quả là Đài Á Châu Tự Do đã được quốc hội Hoa Kỳ chấp thuận ngân khoản và chương trình Việt Ngữ của đài Á Châu Tự Do đã được phát thanh từ đầu năm 1997.
 • Phối hợp với một số công dân Nga tha thiết với tự do thực hiện Đài Tiếng Nói Tự Do, phát thanh từ Mạc Tư Khoa về Việt Nam. Buổi phát thanh đầu tiên của Đài thực hiện vào đêm 20 tháng 7 năm 1992, từ 9 đến 10 giờ tối, giờ Việt Nam trên tần số 15580 KHz (19 thước). Với sự tiếp tay của hơn 20 Ủy Ban Yểm Trợ ở nhiều quốc gia, Đài đã được ủng hộ nồng nhiệt của người Việt trên toàn thế giới. Nhà cầm quyền CSVN đã tìm mọi cách áp lực chính phủ Nga để ngăn chận Đài Tiếng Nói Tự Do khiến chương trình phát thanh phải gián đoạn vào đầu tháng 6/93.
 • Thực hiện Đài Diễn Đàn Dân Chủ, phát thanh về Việt Nam mỗi ngày nửa giờ từ 9 giờ đến 9 giờ 30 tối, giờ Việt Nam, trên tần số 9930 Khz (31 mét). Đài Diễn Đàn Dân Chủ lên sóng vào đêm mùng Một Tết Giáp Tuất, nhằm ngày 10 tháng 2 năm 1994. Chủ trương của Đài Diễn Đàn Dân Chủ là tiếng nói chung của những cá nhân và đoàn thể tranh đấu cho Dân Chủ tại Việt Nam. Bên cạnh mục tiêu phá vỡ bức tường ngăn chận thông tin do CSVN dựng lên, Đài còn là phương tiện quảng bá tư tưởng dân chủ, ý niệm tự do về trong nước. Ngoài Việt Nam và vùng Đông Nam Á, các buổi phát thanh của Đài còn nghe được rất rõ ở nhiều quốc gia khác như Úc, Nhật, Hoa Kỳ. Đài Diễn Đàn Dân Chủ đã được sự tán trợ tích cực của đồng hương khắp nơi và gây được tiếng vang lớn tại quốc nội khiến CSVN không ngớt lời lên án, đả kích. Khi Đài Á Châu Tự Do, chương trình Việt Ngữ ra đời, Tổ Chức quyết định ngưng công tác phát thanh “Diễn Đàn Dân Chủ” để chuyển hướng tài nguyên qua các lãnh vực đấu tranh khác.

Ngoài các lãnh vực đấu tranh trên, Tổ Chức cũng đã chú tâm vào công tác bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Qua đoàn thể ngoại vi là Tổng Đoàn Thanh Niên Thiện Chí, sau đổi thành Tổng Đoàn Thanh Niên Phục Hưng Việt Nam, thành lập hệ thống Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang, gồm các trường giảng dạy Việt Ngữ và lịch sử, phong tục, tập quán Việt Nam cho trẻ em, tại nhiều nơi trên thế giới. Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang tại San José thuộc miền Bắc tiểu bang California là trường dạy tiếng Việt lớn bậc nhất tại hải ngoại với hơn 1000 học sinh và ban giảng huấn gồm gần 200 thầy cô.

Về báo chí, Tổ Chức đã ấn hành nhiều tờ báo, tập san Việt và ngoại ngữ, như Ngày Về (nguyệt san, từ 1980 đến 1987), Diễn Đàn Thanh Niên (tuần báo, từ 1985 đến 1993), Lá Thư Phục Hưng (thư báo hàng tháng, từ 1992 đến 97), Thông Tin Diễn Đàn Dân Chủ (từ 1994 đến 97), Điểm Hẹn (đặc san phát hành trong nước 1994), The Voice of Indochina (thư báo Anh ngữ, từ 1982 đến 1988), The Voice of Vietnamese Americans (thư báo Anh ngữ, từ 1988 đến 1991), Vietnam Vision (thư báo Anh ngữ, từ 1992 đến 97).

Đầu tháng 7 năm 2001, để phá vỡ chỗ dựa pháp lý của đảng CSVN, Tổ Chức phát động phong trào vận động hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp qui định ngôi vị lãnh đạo độc tôn và vĩnh viễn của đảng CSVN (gọi tắt là Phong Trào Bỏ 4). Phong trào này được tiến hành bằng nhiều hình thức: rải truyền đơn tại nhiều thành phố trong nước kêu gọi đồng bào tham gia Phong Trào, quảng bá phù hiệu (logo) “Bỏ 4” trong nước và hải ngoại, tổ chức các buổi hội luận tại nhiều thành phố và trên mạng PalTalk, đăng tải Thư Ngỏ trên các tờ báo có ảnh hưởng lớn (như The Washington Post), vv…  Tháng giêng năm 2006, để đập tan chỗ dựa tinh thần của đảng CSVN, Tổ Chức đã ủng hộ chiến dịch phá bỏ huyền thoại giả trá Hồ Chí Minh do Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn phát động, trong đó vũ khí chính yếu là thực hiện phim tài liệu “Sự Thật Về Hồ Chí Minh”. Tháng 12 năm 2007, trước việc Trung Cộng thành lập huyện Tam Sa để cai quản quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Tổ Chức đã phát động chiến dịch “Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam”, mục tiêu là để tố cáo tham vọng bành trướng của Bắc Kinh, đồng thời lên án Hà Nội dâng hiến lãnh thổ cho ngoại bang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *