TUYÊN BỐ CỦA TỔ CHỨC PHỤC HƯNG VIỆT NAM NHÂN NGÀY ĐÁNH DẤU 40 NĂM HOẠT ĐỘNG

Bốn mươi năm trước vào cuối thập niên 70, đảng CSVN thống trị toàn cõi đất nước trong tư thế vô cùng mạnh mẽ.  Ngoài việc triệt tiêu toàn bộ các thành phần đối lập phản kháng, cả về tư tưởng lẫn lực lượng, tập đoàn này còn được sự tiếp trợ dồi dào của Khối Cộng Sản quốc tế, và cộng thêm với hào quang chiến thắng đế quốc Mỹ, đã khiến nhiều quốc gia từ đông sang tây đều phải e dè, khâm phục.

Ra đời trong một bối cảnh đen tối để đối đầu với một thế lực như vậy, những  sáng lập viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam nhận thức thật rõ là công cuộc đấu tranh loại bỏ guồng máy độc tài CS thật vô cùng gian nan và trường kỳ, có thể cả cuộc đời mình chưa chắc đã chứng kiến được sự thành công. Thế nhưng dựa trên nền tãng tập đoàn thống trị CS theo đuổi chủ thuyết ngoại lai, phản nhân tính, đi ngược lại truyền thống dân tộc, chà đạp nhân phẩm, và căn cứ vào lịch sử hào hùng 4,000 năm chống ngoại xâm, TCPHVN tin chắc rằng chế độ CSVN sẽ bị dân tộc Việt Nam đánh bại, đào thải.

Nhưng phải loại bỏ cNế độ CS không chỉ vì đất nước bị tụt hậu về kinh tế, xã hội không có dân chủ, người dân mất tự do, không có nhân quyền. Nguy cơ to lớn khác mà tập đoàn CS gây ra cho đất nước là truyền thống văn hóa dân tộc bị hủy băng hoại. Vì vây, mất văn hóa là hiểm họa nghiêm trọng nhất vì nó đe dọa đến sự tồn vong của toàn thể dân tộc Việt.

Với các nhận thức đó, TCPHVN được ra đời với chủ trương tiến hành công cuộc đấu tranh với hai mũi nhọn song hành. Về phương diện chính trị là xây dựng một thể chế chính trị dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Và về phương diện văn hoá là công cuộc phục hưng văn hóa dân tộc!

Hôm nay, sau 40 năm tranh đấu, mặc dù chế độ CS độc tài đảng trị vẫn còn ngự trị trên quê hương, nhưng khả năng bám giữ quyền lực độc tôn của tập đoàn CSVN đã suy giảm nghiêm trọng.

Đây là kết quả của sự hy sinh đấu tranh liên tục và bên bỉ trong nhiều thập niên qua của các cá nhân, đoàn thể ái quốc trong và ngoài nước, trong đó có sự đóng góp khiêm tốn và kiên trường của anh chị em thành viên Tổ Chức Phục Hưng Việt Nam.

Bên cạnh tình trạng đất nước tụt hậu mọi mặt, tham nhũng tràn lan, môi trường hủy hoại, đạo đức suy đồi, gần đây, vì muốn cứu đảng, tập đoàn lãnh đạo CSVN cam tâm chấp nhận “làm tay sai cho ngoại bang”, tạo điều kiện cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc Việt từ phương Bắc dễ dàng và mau chóng thực hiện âm mưu hán hóa Việt Nam và đạt ước mộng làm bá chủ kinh tế và quân sự trên toàn thế giới.

Trước hiện tình đất nước như vậy, công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ CS đã trở nên vô cùng cấp bách. Diễn biến trong thời gian qua cho thấy công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ bạo ngược được sự tham gia của nhiều thành phần dân chúng, nhiều lứa tuổi, cả nam lẫn nữ, bao gồm các tôn giáo, các đoàn thể công nhân, nông dân. Đặc biệt, ngay những đảng viên, kể cả một số đảng viên đang tại chức, cũng tham gia công cuộc đấu tranh loại bỏ chế độ độc tài đảng trị.

Trong bối cảnh đó, đánh dấu ngày TCPHVN hoạt động được đúng 40 năm,  toàn thể thành viên TC thề nguyện sẽ tiếp tục xả thân, dốc toàn lực trong những ngày tháng tới để cùng các đoàn thể bạn, và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước, đẩy mạnh công cuộc đấu tranh loại bỏ đảng CSVN ra khỏi vị trí cai quản đất nước.

Một trong những nỗ lực này là vận động hình thành một liên minh gồm những đoàn thể và cá nhân chân chính để phối hợp hoạt động hầu mau chóng đạt đến mục tiêu loại bỏ kẻ nội thù là tập đoàn CSVN để chận đứng mưu đồ chiếm lĩnh VN của lực lượng ngoại xâm là Trung Cộng.

Với lý tưởng trong sáng vì quê hương dân tộc, với kinh nghiệm hoạt động trong 4 thập niên qua, trong đó gần mười năm đã cùng các đoàn thể bạn và các nhân sĩ thành lập và điều hành Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc và Đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, anh chị em thành viên TCPHVN tin tưởng là ngày đạt đến mục tiêu tối hậu đang nằm trong tầm tay của toàn thể dân tộc Việt. ./.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *