BẢN TIN BÁO CHÍ – Thư Ngỏ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022

BẢN TIN BÁO CHÍ

Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 1 năm 2022

Bẩy đoàn thể chính trị và nhân quyền Việt Nam hôm nay công bố Thư Ngỏ kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hãy tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022.

Các đoàn thể này gồm Đại Việt Quốc Dân Đảng, Đảng Nhân Bản Xã Hội, Đảng Tân Đại Việt, Họp Mặt Dân Chủ, Lực Lượng Dân Tộc Cứu Nguy Tổ Quốc, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam, và Việt Nam Quốc Dân Đảng.

Hiện đã có nhiều Thư Ngỏ kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022, cũng như chính quyền các nước Hoa Kỳ, Úc, Canada, Anh và Nhật kêu gọi “tẩy chay ngoại giao” sinh hoạt này, nhưng tất cả chỉ nêu lý do vì Trung Quốc vi phạm thô bạo nhân quyền.

Thư Ngỏ của các tổ chức Việt Nam, ngoài yếu tố vi phạm nhân quyền còn nêu lên các vi phạm nghiêm trọng khác của Bắc Kinh như bất chấp luật pháp quốc tế, hành sử ngang ngược, gây bất ổn cho hòa bình thế giới, vv. Trong mỗi loại vi phạm, Thư Ngỏ liệt kê rõ các trường hợp, và hình thức vi phạm.

Trong phần kết luận, Thư Ngỏ nhấn mạnh đến mục đích của việc tẩy chay Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 là để “nghiêm khắc cảnh cáo Trung Quốc rằng thế giới sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước mưu toan thống trị thế giới của Bắc Kinh.”

Đính kèm là Thư Ngỏ bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Nội dung Thư Ngỏ cũng đã được phổ biến dưới hình thức một “Press Release” đến các cơ quan truyền thông báo chí quốc tế. Dưới đây là LINK Press Release được cơ quan EIN Presswire quảng bá đúng 12:00 AM PST (tức 08:00 GMT) ngày 4 tháng 1, 2022:

https://www.einpresswire.com/article/559742482/vietnamese-organizations-calling-on-world-leaders-to-boycott-the-2022-beijing-winter-olympic-games

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Trần Quốc Bảo, điện thoại (626)203-2271, email tranqbao12@gmail.com./.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *